Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

I bildet over vises demningen på vestsiden av Østre Tresjøen og Tjuvknatten bak i bildet.

Turen går fra Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen begynner ved Tresjøveien og man går rundt en halv kilometer bortover Ulvikens vei til en skogsvei som går opp i skogen. Skogsveien er en eldre tømmervei som følges til en traktorvei som er blåmerket. Traktorveien er forløperen til stien som går over åsen mot  Tjuvknatten. Stien er litt utydelig noen steder, men de blå merkene viser vei.

 

Stien går i en furuskog og i et lett terreng i rundt én kilometer til et stikryss hvor det er malt med blå farge på furuer. Stikrysset er litt utydelig, men stien som går mot høyre(østover) ender i et annet stikryss hvor stien til venstre(nordover) skal følges. Langs stien er det malt med blå farge på trærne. Hele tiden mens stien følges, er Ulvikmåsan på høyre hånd.

 

Noen steder går stien over bløte partier, så godt fottøy er bra å ha. Etterhvert går stien inn i tett granskog og da er det ikke langt igjen til sørenden av Tjuvknatten. Der hvor man går opp til Tjuvknatten er det ei lita steinrøys, nesten som en liten mur. Da kommer man inn i en stor og flott furuskog og den går man i helt til der det står en gammel abeidsbrakke. Da er man nesten i Nes kommune.

 

Stien så langt på turen har stedvis vært utydelig, men fra nå og ned til Østre Tresjøen er stien tydelig og blåmerket. Nes Turlag merker mange av stiene i kommunen og vedlikeholder dem. Ved Østre Tresjøen er det flere fine rasteplasser og de brukes også til overnatting. I nordenden av Østre Tresjøen er det flott og lang hengebru. Turen går videre mot en demning på vestsiden og på sti langs hele vestsiden av Østre Tresjøen.

 

Stien på vestsiden av Østre Tresjøen er ikke merket, men er tydeligere enn stien over åsen mellom Ulviken og Tjuvknatten og ikke så vanskelig å følge, men når man kommer i enden av Østre Tresjøen går stien inn i et område som det har vært hogst i. Derfra og til Tresjøveien er den litt utydelig, men det er bare å følge myrdraget i det lille dalføret. Straks man har kommet fram til Tresjøveien er det bare å følge den tilbake til Ulviken. Langs Tresjøveien passerer man Tresjøkalven, en mindre sjø som renner ut i Østre Tresjøen.

Turen er 7,7 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går med start og stopp i Tresjøveien, skogsveien som går mellom Kjærnsmo og Ulviken.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Ulviken?

For å komme seg til Ulviken som ligger ved Ulviksjøen kan man kjøre enten fra Finstabru eller Årnes. Veien fra Årnes går langs Dragsjøvegen og er avgiftsbelagt. Ved Dragsjøhytta registrerer et kamera alle forbipasseringer i begge retninger, så hver passering koster kr 30,-. Fra Finstabru kjøres Borstadveien til Hareton og videre derfra langs Ulviken vei. Ved Ulviken ligger Ulviken hyttefelt hvor det er noen få parkeringsplasser. Derfra går man to-tre hundre meter til Tresjøveien hvor turen begynner og slutter.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Farshatten

Turen til Farshatten begynner ved Stampetjernet og går langs østsiden av tjernet til toppen.
Les mer...

Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen går fra Skihytta på Asakmoen til Korpåsen og Steindalen.
Les mer...

Bergli til Vardehøgda og Brattstupen

Turen går fra Bergli ved Vestsidavegen, til Borstadkampen, Vardehøgda, Amundsbråtan og Brattstupen.
Les mer...

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...

En rundtur ved Mellomhammaren

Turen går fra Mellomhammaren til Korpefjellet, Bæregtjernet, Pussemyra, Elghytta, Bjørnholen, Kohinor, Ruserud og Røysa.
Les mer...

Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Turen går fra Stampetjernet til Røverhula, Farshatten, Lundertjernet, Frognerhytta og Bjørnholen.
Les mer...

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Leirsund over skogen

Turen går fra Rånåsfoss langs Glomma til Nordre Hammaren gård og i skogen over til Leirsund.
Les mer...

Langs stien rundt Veslesjøen

Turen går på sti langs bredden av Veslesjøen.
Les mer...

Liagrenda til Jenshøgda og Fløyta

Turen går fra Liagrenda opp til Jenshøgda og videre til Fløyta og tilbake til Liagrenda.
Les mer...

Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Turen går fra den gamle husmannsplassen Skauen til utsikten på Vanakleiva og Abbortjern.
Les mer...