Alle bygdeborgene i Skogsbygda

I bildet over vises utsikten fra Farshatten med et
​tåkeslør over landskapet.

Turen går til alle bygdeborgene i Skogsbygda

Turen som går til alle bygdeborgene i Skogsbygda begynner ved skihytta på Asakmoen. Det første stykket går langs vei, fram til der hvor stien opp til Skansen går. En god del av skogen på Skansen er borte, men på toppen av Skansen der hvor utsikten skal være, er det skog.


Fra Skansen går turen tilbake til skogsveien som følges til den ender i en liten parkeringsplass nedenfor speiderhytta. Derfra går en sti langs fjellet i nordøstlig retning til stien som går til Breimåsan. Den følges ned til måsan og langs stien i skogkanten på myra til Svarttjernet.


Stien fortsetter forbi Svarttjernet til et stikryss hvor det er ei lita rød hytte. Stien går forbi hytta til et nytt stikryss og der følges stien mot høyre. I svingen hvor bekken renner er det ut i terrenget og rett opp den bratte lia. Den følges opp på venstre del tll toppen og ned til Lindriktjernet.


Fra Lindriktjernet går en sti opp til Rudskulen i sørvestenden av myra. Opp en bakke og gjennom en trang passasje og derfra videre opp en liten dal til toppen av Rudskulen. Ved utsikten på Rudskulen går stien bratt nedover til et lite jorde og ei lita rød hytte.


Der går stien videre gjennom dalen mot Kongsrudtjernet og Finnbråten. Denne dalen er fuktig og våt så da er godt fottøy å anbefale. På Finnbråten er det rester etter et lite hus som har vært der og skog som ikke er tett og gjenvokst. Fra Finnbråten går stien videre opp til stikrysset ved Svarttjern.


Stien videre går på østsiden av Breimåsan, inne i skogen og helt fram til Branderudveien, som krysses for så å følge jordekanten og videre oppover i skogen på en gammel gjengrodd skogsvei. Dette er en del av 10-kilometers traseen for ski vinterstid.


Den følges et lite stykke inn på Tretjernsåsen til der hvor stien går mot Farshatten. Etter å ha gått gjennom skogen på sti går det litt på en skogsvei før det igjen går på sti helt opp til Farshatten. Etter å ha tittet litt på utsikten fra Farshatten, gåes den samme stien tilbake til den siste nedoverbakken.


På høyre side av stien er det ei myr som krysses og en sti fortsetter over åsen og ned til Røverhula. Stien er ikke tydlig hele veien, så litt i terrenget må til. Fra Røverhula går turen videre i terrenget ned til stien mot Blikkhytta og Tretjernet. Fra Tretjernet går turen videre inn til Tretjerndalen.


I enden av veien i Tretjerndalen er det en port i fjellet. Der går en ledning opp i skogen. Denne følges til en sti dukker opp. Der hvor de møtes er jettegryta på Hauglifjellet. Stien går opp til Dragonstien som går over Hauglifjellet, den følges ned til Asakmoen og videre tilbake til skihytta.


Skogsturen er 12,4 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Skihytta på Asakmoen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skihytta på Asakmoen?

Bil er det absolutt beste fremkomstmiddelet for å komme seg til Skihytta på Asakmoen. Fv. 1539 følges fra Leirsund. Bussrute 335 kjører bare formiddags- og ettermiddagsruter i ukedagene til/fra Branderud med stopp på Asaktoppen. Derfra er det bare ett par hundre meter å gå til Skihytta på Asakmoen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Turen går fra den gamle husmannsplassen Skauen til utsikten på Vanakleiva og Abbortjern.
Les mer...

Rånåsfoss bru til Tandbergfjellet

Skogsturen går fra Rånåsfoss bru gjennom skogen til Tandbergfjellet.
Les mer...

Eievarden

Turen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti fra Sæterstøa.
Les mer...

Dypdalen

Turen er en runde i Dypdalen i Fet, som er en ravinedal.
Les mer...

Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen går fra Skihytta på Asakmoen til Korpåsen og Steindalen.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...

Langtur i Skogsbygda

Langturen er en tur i Skogsbygda og nære områder, som Vinsnesskogen, Faldalen og Kopperudlia.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...

Dragsjøen rundt

Turen går Dragsjøen rundt med start og stopp ved Dragsjøhytta.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...