Bergli til Vardehøgda og Brattstupen

I bildet over vises tårnet på Vardehøgda.

Turen går fra Bergli til Borstadkampen, Vardehøgda og Brattstupen

Turen begynner ved Bergli, som ligger langs med Vestsidavegen mellom Brårud i Nes og Eidsvolls kommunegrense. Ved en parkeringslomme langs veien, går en skogsvei oppover lia til Nybråtan, en eldre boplass. Fra Nybråtan går stien videre oppover. Den er godt merket og skiltet hele veien.


Første del av stien går over et hogstfelt hvor løvskogen vokser tett. Når man kommer opp i skogkanten og nærmer seg Borstadkampen, er det flott utsikt østover. På Borstadkampen, hvor det er rester av en bygdeborg, er utsikten flott langt inn i Eidsvoll kommune. Et informasjonsskilt og en krakk står der.


Fra Borstadkampen går stien gjennom skog og over myrer og måsaer til toppen av Vardehøgda. Der står et 13 meter høyt tårn med utsikt i alle himmelretninger. En retningsskive er montert i toppen som viser hva man kan se utover landskapet. Det står krakker ved tårnet og skogen vokser tett rundt.


Fra Vardehøgda går stien i et lett terreng ned til Amundsbråtan. Stien er godt merket og i stikryss står skilt som viser vei. Ved Amundsbråten kommer skogsveien opp fra Vestsidavegen. Den går litt lenger inn på åsen. Fra Amundsbråtan går stien mot Brattstupen, først gjennom litt skog og så over en stor hogstflate.


Stien bærer noen steder preg av å gå over et hogstfelt hvor den forsvinner litt, men lyseblå maling er malt på trær og stokker, så helt borte blir den ikke. Stien ender i skogsveien som kommer fra Vestsidavegen og den følges til der hvor en annen sti går til Borstadkampen, Nybråtan og Bergli.


Stien går delvis over hogstflater og gjennom skog. Et stykke langs med stien er den kalt for Kjærlighetsstien, og den er merket med rødmalte hjerter som henger i trærne. En liten krakk med artig tektst står langs med stien. Turen er 8 kilometer lang i et variert terreng.

Kartet viser hvor turen går med start og stopp ved Bergli.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Bergli?

Bergli ligger langs med Vestsidavegen i Nes kommune. Dit kan man komme med bil enten fra Brårud i Nes eller Eidsvoll. I en lomme langs Vestsidavegen er det avgiftsfri parkering for 4-5 biler. Buss kjører mellom Brårud og Eidsvoll stasjon, men ikke langs med Vestsidavegen, så bil er eneste mulighet for å komme seg dit.

Lyst til å gå mine fotspor?
Last ned gpx-fil.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

En runde i Fet

Turrunden begynner på Garderåsen og går til Veståsen, Bergerbekken, Rakkemåsan, Holtåsen og Faldalen før den ender ved utgang...
Les mer...

Kristiania i Oslo

En historisk rundtur i området rundt Akershus festning.
Les mer...

Røsåsen, Almåsen og Flæman

Turen er en runde fra Trangsrudvegen til Røsåsen, Almåsen og Flæman.
Les mer...

Veilangs fra Skihytta på Asakmoen

Turen går hele tiden langs vei fra Skihytta på Asakmoen og en stor runde.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

Gamle Hvam til Hvamshaugen

Turen går fra Gamle Hvam museum til husmannsplassen Hvamshaugen ved Glomma.
Les mer...

Dypdalen

Turen er en runde i Dypdalen i Fet, som er en ravinedal.
Les mer...

En rundtur ved Mellomhammaren

Turen går fra Mellomhammaren til Korpefjellet, Bæregtjernet, Pussemyra, Elghytta, Bjørnholen, Kohinor, Ruserud og Røysa.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hauketjern

Turen går fra Fjuk skole til Gjertrudsteinen, Askhøgda, Fjuktjern, Hauketjern og Fleskebua.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...