Utgått side

Nettsiden finnes ikke mer.

Nettsiden du nå har kommet til eksisterer ikke mer, grunnet forskjellige årsaker. Det kan være fordi turen som er beskrevet på nettsiden overlapper med annen tur i det samme turområdet.

 

Det er også fordi bildene på den gamle utgaven av Øysteins turside var mindre i størrelse enn de som er på den nye nettsiden. Årsaken til at bildene som var på den gamle nettsiden ikke er å finne på denne nettsiden, er fordi de ikke er så lett å finne igjen.

All tekst som var på den gamle utgaven av Øysteins turside eksisterer fremdeles, så når og hvis bildene blir gjenfunnet, vil turbeskrivelsen bli lagt til, hvis ikke turen overlapper en annen. 

 

Flere av artiklene fra den gamle utgaven av Øysteins turside er fremdeles å finne i UT-appen, selv om de ikke er å finne i denne utgaven av Øysteins turside. Plan og ønske er å gjenskape de fleste turene, med noen få unntak.