Turblogg

[Site Name] | [Page Title]

Elvestien til Hennisand og Ynsvegen

Turen gikk langs Elvestien fra Årnes til Hennisand med Ynsvegen og Høievegen tilbake til utgangspunktet. Selv med et tynt snølag og lite tråkk, gikk det greit å gå langs Glomma. Fra Hennisand var veien ryddet såpass at ferden opp til Henni var lett farbar. Derfra var Ynsvegen og Høievegen oppkjørt og lett å ferdes langs.
Les mer...
[Site Name] | Turblogg | [Page Title]

Gravhaugene på Henni

Turen til de store gravhaugene ved Henni gård ble gått sammen med Nes turlag. Med på turen var arkeologen i fylkeskommunen (Viken fylke). Vel framme ved rundhaugen fortalte arkeologen om historien med gravhauger og at det var flere gravhauger i området. Opprinnelig har det vært enda flere, men med jordbruk gjennom lang tid har nok mange blitt pløyd ned.
Les mer...
[Site Name] | Turblogg | [Page Title]

En omvei til matbutikken

Turen til matbutikken gikk en runde i skogen fra toppen av Tandbergfjellet til Norddalsåsen, Larsrud, Olbergåsen og matbutikken. Fra toppen av Tandbergfjellet gikk turen til Rustadåsen og Svarstadtjernet og videre ned til en skogsvei og over til Norddalsåsen langs en fin sti i skogen. Etter en lite stopp der gikk turen videre om Larsrud og opp til Olbergåsen. Der ble også et lite stopp, før turen gikk ned til Kroken og Kiwi på Auli. Hjemturen fra Kiwi gikk tilbake om Kroken til Damstokkmyra og opp Damstokklia til toppen av Tandbergfjellet. Turen ble 7,8 kilometer lang.
Les mer...