Ellingsjøen rundt

I bildet over vises den brede, fine stien som går rundt Ellingsjøen.

Turen går rundt Ellingsjøen

Ved Kårstad som ligger langs med Ålandsvegen på østsiden av Fenstad er det en parkeringsplass hvor det går en sti langs jordekanten og opp til en skogsvei. Skogsveien følges til en snuplass hvor det står et stiskilt med flere turmuligheter. Derfra går stien opp til Ellingsjøen.


Stien går opp gjennom skogen i et ikke alt for bratt terreng og etter noen få hundre meter åpenbarer Ellingsjøen seg. En bred og fin sti som er blåmerket går langs med vestsiden av Ellingsjøen. I nordenden er det en demning fra den tiden Ellingsjøen var drikkevannskilde. Stien går over demningen og inn i skogen.


Jørgenbua ligger inntil Ellingsjøen med flott utsikt ut over Ellingsjøen. Der kan man sitte og nyte roen og når været tillater det kan man fyre opp et bål i bålpanna. Stien fortsetter langs østsiden av Ellingsjøen delvis i skog og delvis over hogstflater langs med Ellingsjøen helt til sørenden hvor det står ei tømmerhytte.


Flere steder langs med Ellingsjøens bredder er det fin utsikt utover Ellingsjøen. Helt i sørenden ser man på langs av Ellinsjøen og der går stien inn i skogen og over til vestsiden av Ellingsjøen. På vestsiden følges bredden av Ellingsjøen forbi fine rasteplasser og badeplasser på en fin og tydelig sti. Runden er 4,9 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går med start og stopp fra parkeringsplassen ved Kårstad.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Ellingsjøen?

Ellingsjøen ligger opp i skogen i østre Fenstad langs med Ålandsvegen, ved Kårstad. Der er det en parkeringsplass for noen biler. Nærmeste mulighet for kollektiv transport er i Eidsvollvegen, rundt 1,5 kilometer unna, så bil er nok beste fremkomstmiddel for å komme seg til Ellingsjøen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Bergli til Vardehøgda og Brattstupen

Turen går fra Bergli ved Vestsidavegen, til Borstadkampen, Vardehøgda, Amundsbråtan og Brattstupen.
Les mer...

Dypdalen

Turen er en runde i Dypdalen i Fet, som er en ravinedal.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Turen går fra Tandbergfjellet og en runde om Kroken og Larsrud.
Les mer...

Historisk vandring på Asak

Turen er en liten runde i det historiske landskapet på Asak med gravhauger, hulveier og en kirkeruin.
Les mer...

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...

Fenstad kirke til Fenstadtangen

Turen går fra Fenstad kirke gjennom ravinedal og åkerlandskap til Fenstadtangen.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...

En runde over Neslerudåsen

Turen over Neslerudåsen starter og slutter i Borgenvegen på Rånåsfoss.
Les mer...