Turvett

Turvett

"Øynene" på treet i bildet over er fra Tjennsdalen ved Lunderåsen i Sørum.
Sporløs ferdsel handler om å ikke etterlate noe i naturen som er forsøpling eller søppel.

Turvett handler om å ha gode opplevelelser på turen i skogen. Det handler om å gi noe tilbake når turen er over. Å utøve sporløs ferdsel er det minste man kan gjøre. Som et resultat av at jeg lager turbeskrivelser for å folk til å komme seg ut i skog og mark, kan det være nyttig å kjenne til noen enkle tips for hvordan skogen bør være etter at turen er overstått.


Videre kan det være greit å informere om hvordan skogen skal behandles og da kan det være i orden å referere til en artikkel på nrk.no den 18. juni 2020. Der står alt man trenger å vite enten man er helt fersk turgåer eller erfaren. Selv fant jeg mange av tipsene der nyttige selv om jeg etterlever dem alltid når jeg er ute og går i skogen. 

 

Det som er forholdsvis nytt er at flere overnatter i skog og mark og da gjerne i hengekøye, noe som er mer behagelig enn å ligge rett på bakken, oppå kvister og ujevnt underlag i tillegg til alle insektene som er der. I artikkelen på nrk.no er det noen nyttige tips om hengekøyebruk og andre turtips, med videovisninger.

Dette er ikke sporløs ferdesl

Bildet er noen år gammelt, men sporene var gamle allerede da.

Det er mange grunneiere som er positive til at folk bruker skog og mark for å komme seg ut på tur. De setter i stand stier, ordner til bålplasser og lager gapahuker, men det finnes også de som ikke gjør slikt.

Stier som går der hvor skogen hugges/skjæres ned, blir ikke alltid ryddet og da forsvinner de når skogen vokser opp igjen, hvis de ikke blir brukt. Det er viktig å respektere at noen eier skogen og har den som levebrød. 


Når jeg lager turbeskrivelser passer jeg alltid på at det er tilrettelagt for parkeringsplasser, så det ikke parkeres der hvor grunneier har behov for å ferdes med sine maskiner. Jeg lager heller ikke turbeskrivelser som går over dyrket mark, med mindre det allerede går en merket sti/turvei over.

Etterlever man de enkle reglene for bruk av skogen, blir det trivelig for alle som går der. Dette burde gjelde alle, men mange grunneiere skjærer ned skogen med store flate områder og etterlater dype spor etter skogsmaskinene, som sår i landskapet. Disse sporene burde vært fylt igjen. Andre spor er det også.

Forskrift om berekraftig skogbruk gjelder for alle grunneiere og bør etterleves, men blir dessverre alt for ofte neglisjert. Kapittel 2. Miljøomsyn, § 5. Miljøomsyn ved skogbrukstiltak, avsnitt 2 og 3 er viktige for mennesker som liker å gå på tur i skogen og burde vært det minste blir gjort etter hogst. Det letter på fremkommeligheten betraktelig.