En runde på Asakmoen

I bildet over vises Skihytta på Asakmoen med utsikt utover landskapet.

Turen går en runde på Asakmoen

Med utgangspunkt i skihytta på Asakmoen går denne turen en runde rundt sandtakene på Asakmoen. Turen går et lite stykke langs med Flaenveien før den går inn i skogen og følger en sti til der hvor lysløypa krysser. Derfra følger turen langs med en lokal vei til den krysser Branderudveien.


Så går turen et stykke langs med det eldste sandtaket, som i dag er gjenvokst med furuskog. Turen går så en liten tur opp i skogen mot et leirsted med lavo, og videre derfra ned til veien til renseanlegget, krysser den og ned i sandtaket og opp mot bebyggelsen på Asaktoppen.


Den siste delen av turen går over Branderudveien, følger en skogsvei ned til Asak kirkevei og følger den til gravhaugfeltet fra vikingtiden, langs med sandtaket og tilbake til skihytta på Asakmoen. 


Turens lengde er på 2,4 kilometer.

Turrunden starter og stopper ved Skihytta på Asakmoen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skihytta på Asakmoen?

Bil er det absolutt beste fremkomstmiddelet for å komme seg til Skihytta på Asakmoen. Fv. 1539 følges fra Leirsund. Bussrute 335 kjører bare formiddags- og ettermiddagsruter i ukedagene til/fra Branderud med stopp på Asaktoppen. Derfra er det bare ett par hundre meter å gå til Skihytta på Asakmoen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

En runde på Hauglifjellet

Turen som går en runde på Hauglifjellet begynner og slutter ved Skihytta på Asakmoen.
Les mer...

Kopperud, Bjørnholen og Rakkemåsan

Turen går fra Kopperud til Kohinor, Bjørnholen, Småtjerna og Rakkemåsan.
Les mer...

Farshatten

Turen til Farshatten begynner ved Stampetjernet og går langs østsiden av tjernet til toppen.
Les mer...

Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen går fra Skihytta på Asakmoen til Korpåsen og Steindalen.
Les mer...

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

Seteråsen til Røysa og Taterstigen

Turen går til Seteråsen, Røysa og Taterstigen i et område med mange kulturminner.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Eievarden

Turen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti fra Sæterstøa.
Les mer...

En runde over Jultonåsen og Egneråsen

Turen går en runde fra Svartputtvegen over Jultonåsen og Egneråsen.
Les mer...