En runde på Asakmoen

I bildet over vises Skihytta på Asakmoen med utsikt utover landskapet.

Turen går en runde på Asakmoen

Med utgangspunkt i skihytta på Asakmoen går denne turen en runde rundt sandtakene på Asakmoen. Turen går et lite stykke langs med Flaenveien før den går inn i skogen og følger en sti til der hvor lysløypa krysser. Derfra følger turen langs med en lokal vei til den krysser Branderudveien.


Så går turen et stykke langs med det eldste sandtaket, som i dag er gjenvokst med furuskog. Turen går så en liten tur opp i skogen mot et leirsted med lavo, og videre derfra ned til veien til renseanlegget, krysser den og ned i sandtaket og opp mot bebyggelsen på Asaktoppen.


Den siste delen av turen går over Branderudveien, følger en skogsvei ned til Asak kirkevei og følger den til gravhaugfeltet fra vikingtiden, langs med sandtaket og tilbake til skihytta på Asakmoen. 


Turens lengde er på 2,4 kilometer.

Turrunden starter og stopper ved Skihytta på Asakmoen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skihytta på Asakmoen?

Bil er det absolutt beste fremkomstmiddelet for å komme seg til Skihytta på Asakmoen. Fv. 1539 følges fra Leirsund. Bussrute 335 kjører bare formiddags- og ettermiddagsruter i ukedagene til/fra Branderud med stopp på Asaktoppen. Derfra er det bare ett par hundre meter å gå til Skihytta på Asakmoen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...

Gapahukene ved Dragsjøhytta

Turen går mest i lysløypene ved Dragsjøhytta, men også langs en sti i skogen mellom gapahukene.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...

Ellingsjøen rundt

Turen går en runde rundt Ellingsjøen i Fenstad med start fra Kårstad ved Ålandsvegen.
Les mer...

Veilangs fra Skihytta på Asakmoen

Turen går hele tiden langs vei fra Skihytta på Asakmoen og en stor runde.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

Turen går over åsen fra skytebanen til Falltjennet og Tresjøene, Follvelseter, Kjerkehøgda og Korpåsen.
Les mer...

Klebersteinsbruddet ved Folvelseter

Turen går fra Kjussetra til klebersteinsbruddet ved Folvelseter.
Les mer...

Heiarunden

Turen går en runde rundt Heiavannet i Fet med start og stopp fra Vestheia parkering, nær dammen på Heia.
Les mer...