Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

I bildet over vises telemasta på toppen av Tandbergfjellet.

Turen går fra Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Turen begynner i enden av Tårnvegen, på toppen av Tandbergfjellet. Der går en sti langs med boligfeltet, ned Damstokklia til Damstokkmyra. Derfra går det flere stier, men til høyre for den falleferdige gapahuken går en liten sti som følges til skogsveien som kommer fra Grenseveien.

Den følges opp i skogen til den deler seg, så går den litt mot høyre til en sti som går inn i skogen. Stien er lite brukt av gående, men noen har syklet og ridd der. Den kan bli bra hvis mange går der. Den går ned til kroken og går forbi et par dammer som ikke er avmerket på kartet.

Fra Kroken går en sti opp til åsen. Den er tydelig og fin, selv over hogstfeltet mot toppen av åsen. Den går en lite stykke langs åsen og inn i skogen. Der er et stiskille og stien til høyre går ned fra åsen igjen. Nede fra åsen, går en sti ned til lysløypa som kommer fra Rånåsfoss.

Stien går i lysløypa som følges noen få hundre meter, til en sti som går opp i skogen. Stien går i et variert og lett terreng. Det har vært en del hogst langs stien og den tette granskogen er livløs på bakken. Furuskogen er fin og åpen. Stien ender ved Larsrud.

Fra Larsrud går en bred og fin sti et stykke, til en mindre sti går av den brede og opp til toppen av Norddalsåsen. Stien over der er lite brukt, men enkel å følge. Etter å ha gått over åsen, går stien langs den et lite stykke til skogsveien som kommer fra Toreidveien på Blaker.

Skogsveien følges et par hundre meter til en sti som går opp i skogen og til toppen av Svarstadåsen. Oppe på toppen av åsen går stien først langs med til en sti som går et lite stykke ned før den går inn på en annen som går tilbake til toppen av Tandbergfjellet og tilbake til Tårnvegen. Turen er lenket til UT-appen.

Skogsturens lengde er på 6,7 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp på Tandbergfjellet.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Tandbergfjellet?

Tandbergfjellet ligger på kommunegrensa mellom Lillestrøm og Nes. Eneste mulighet er å reise inn i Nes og gå fra toppen av Aulifeltet. Det er parkering forbudt langs veiene på Aulifeltet, så eneste mulighet er å på parkere ved Auli senter og gå til toppen av åsen derfra. Tog stopper på Auli stasjon en gang i timen i begge retninger hver dag. Buss kjører mellom Årnes og Rånåsfoss med daglige avganger.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Osthaugen og Nevertjenn

Turen går fra Sagstua til Osthaugen og Nevertjenn.
Les mer...

Eievarden rundt

Turen begynner ved Sæterstøa og går opp til utsiktspunktet på Eievarden og en runde rundt før den går samme vei ned.
Les mer...

Sognsvann til Høgåsen

Skogsturen går forbi Nedre og Øvre Blanksjø til Høgåsen og en runde.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Turen går fra Stampetjernet til Røverhula, Farshatten, Lundertjernet, Frognerhytta og Bjørnholen.
Les mer...

En runde i Fet

Turrunden begynner på Garderåsen og går til Veståsen, Bergerbekken, Rakkemåsan, Holtåsen og Faldalen før den ender ved utgang...
Les mer...

Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Turen går fra Tandbergfjellet og en runde om Kroken og Larsrud.
Les mer...

Heiarunden

Turen går en runde rundt Heiavannet i Fet med start og stopp fra Vestheia parkering, nær dammen på Heia.
Les mer...