Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

I bildet over vises en helleristning som et foravtrykk i utsikten mot Bingsfoss.

Turen går langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Ved Nystua Skårer i Fet er det en liten parkeringsplass for noen få biler. Der starter Taterstigen som går langs med Glomma til Mellomhammeren i Sørum. Langs med Taterstigen er det flere informasjonsskilt om tidligere boplasser langs med Glomma. Bråten og Kikut er to av dem.


Ved det gamle kommunedelet mellom Fet og Sørum renner Kikutbekken ut i Glomma. Den kommer fra Skjortebytta oppi skogen. Kikut er navnet på to tidligere boplasser, én på Fetsiden og en på Sørumsiden. På Sørumsiden var det tidligere velteplass for tømmer som endte i Glomma.


Fra Mellomhammeren til brua som går over der hvor Rømua renner ut er det vei som turen går langs med. Taterstigen fortsetter oppe i skogkanten til Nordre Hammeren og videre. Ved utløpet av Rømua ble det i 1995 funnet en stokkebåt som var mer enn 2000 år gammel og den har fått navnet Sørumsbåten.


Fra Nordre Hammeren går turen i utmark hvor det ikke er skikkelig sti, snarere et dyretråkk et godt stykke. Ved en rasteplass blir turen bedre å gå, langs etter en skogsvei ved Glomma. Derfra går turen videre til enden ved Bingsfoss. Langs dette stykket er det flere historiske markeringer.


Fra Hammeren og helt til Bingsfoss er det flere steder satt opp informasjonsskilt som forklarer det historiske langs Glomma, fra tømmerfløting til fiskemuligheter, tømmerlenser, stokkebåten, beitemark, tidligere boplasser, historiske hendelser og helleristninger. Turen er lenket til UT-appen.


Turens lengde er på 9,1 kilometer.

Kartet viser hvor turen går fra Nystua Skårer til Bingsfoss.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Nystua Skårer?

Det er ingen kollektivtransport til Nystua Skårer, så bil er eneste framkomstmiddel. Fra Fetsund kjøres Faldalsveien helt til enden og litt lenger. En liten parkeringsplass for noen få biler er etter å ha kjørt forbi Nystua Skårer ett par hundre meter.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Hauglifjellet og Hellefjellet

Turen over Hauglifjellet og Hellefjellet går i et forholdsvis lett terreng.
Les mer...

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Leirsund over skogen

Turen går fra Rånåsfoss langs Glomma til Nordre Hammaren gård og i skogen over til Leirsund.
Les mer...

Tandbergfjellet til Kroken og Larsrud

Turen går fra Tandbergfjellet og en runde om Kroken og Larsrud.
Les mer...

Skauen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern

Turen går fra husmannsplassen Skauen ved Sloradammen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern.
Les mer...

Ellingsjøen rundt

Turen går en runde rundt Ellingsjøen i Fenstad med start fra Kårstad ved Ålandsvegen.
Les mer...

Borstadkampen og Vardehøgda

Turen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer...

Lunderåsen til Farshatten og Størsrudåsen

Turen går fra Lunderåsen til Farshatten, Kopperudlia og Størsrudåsen.
Les mer...

Gapahukene ved Dragsjøhytta

Turen går mest i lysløypene ved Dragsjøhytta, men også langs en sti i skogen mellom gapahukene.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...

Langtur i Skogsbygda

Langturen er en tur i Skogsbygda og nære områder, som Vinsnesskogen, Faldalen og Kopperudlia.
Les mer...