Fetsund til Nystua Skårer

I bildet over vises Nystua Skårer som ligger ved Glomma.

Turen går fra Fetsund til Nystua Skårer.

Fotturen begynner i Fetsund sentrum og følger Faldalsveien helt til enden, ved Nystua Skårer, bedre kjent som Håpets dør, Frelsesarmeens bo- og behandlingssenter. Ved Nystua Skårer er det en liten parkeringplass for noen få biler, det er også utgangspunktet for Taterstigen på Fetsiden.


Når man nærmer seg utkanten av Fetsund, kommer man til Røde Korshuset Ungdommen, et lokalt forsamlingshus som gjennom mange år har fungert som et festlokale. Da min far var ung pleide de å gå over skauen fra Leirsund for å delta på festligheter der. Bilbruk var ikke så vanlig den gang.


Faldalsveien går gjennom er jordbruksområde med flere gårdsbruk langs veien, noen har Faldalsveien over gårdstunet. Den første man kommer til er Tveter og så passerer Faldalsveien forbi Holt før den kommer til Skårergårdene hvor en vei går opp i skogen, som er sperret med bom. Den siste gården er Nystua Skårer. Turen er lenket til UT-appen.


Fotturens lengde er på 4,8 kilometer.

Kartet viser hvor turen går fra Fetsund til Nystua Skårer.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Fetsund?

Fetsund er et jernbanestopp på Kongsvingerbanen og har avganger hver time i begge retninger hele uka. Buss kjører til og fra Fetsund og det er godt med avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Hauglifjellet og Hellefjellet

Turen over Hauglifjellet og Hellefjellet går i et forholdsvis lett terreng.
Les mer...

Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Turen begynner ved parkeringsplassen på Haga skytebane og går til Finholtsjøen, rundt Finholtsjøen og Vaskesjøen.
Les mer...

Langtur i Skogsbygda

Langturen er en tur i Skogsbygda og nære områder, som Vinsnesskogen, Faldalen og Kopperudlia.
Les mer...

Fenstad kirke til Fenstadtangen

Turen går fra Fenstad kirke gjennom ravinedal og åkerlandskap til Fenstadtangen.
Les mer...

Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei

Turen går langs med Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei på Oppakermoen.
Les mer...

Farshatten

Turen til Farshatten begynner ved Stampetjernet og går langs østsiden av tjernet til toppen.
Les mer...

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Turen går fra den gamle husmannsplassen Skauen til utsikten på Vanakleiva og Abbortjern.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...