Fetsund til Nystua Skårer

I bildet over vises Nystua Skårer som ligger ved Glomma.

Turen går fra Fetsund til Nystua Skårer.

Fotturen begynner i Fetsund sentrum og følger Faldalsveien helt til enden, ved Nystua Skårer, bedre kjent som Håpets dør, Frelsesarmeens bo- og behandlingssenter. Ved Nystua Skårer er det en liten parkeringplass for noen få biler, det er også utgangspunktet for Taterstigen på Fetsiden.


Når man nærmer seg utkanten av Fetsund, kommer man til Røde Korshuset Ungdommen, et lokalt forsamlingshus som gjennom mange år har fungert som et festlokale. Da min far var ung pleide de å gå over skauen fra Leirsund for å delta på festligheter der. Bilbruk var ikke så vanlig den gang.


Faldalsveien går gjennom er jordbruksområde med flere gårdsbruk langs veien, noen har Faldalsveien over gårdstunet. Den første man kommer til er Tveter og så passerer Faldalsveien forbi Holt før den kommer til Skårergårdene hvor en vei går opp i skogen, som er sperret med bom. Den siste gården er Nystua Skårer. Turen er lenket til UT-appen.


Fotturens lengde er på 4,8 kilometer.

Kartet viser hvor turen går fra Fetsund til Nystua Skårer.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Fetsund?

Fetsund er et jernbanestopp på Kongsvingerbanen og har avganger hver time i begge retninger hele uka. Buss kjører til og fra Fetsund og det er godt med avgiftsbelagte parkeringsplasser.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Gamle Hvam til Hvamshaugen

Turen går fra Gamle Hvam museum til husmannsplassen Hvamshaugen ved Glomma.
Les mer...

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Fetsund over skogen

Turen går langs Glomma fra Rånåsfoss til Nordre Hammaren gård og i skogen over til Fetsund.
Les mer...

Borstadkampen og Vardehøgda

Turen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer...

Nordre Hammaren til utsikten på Korpeberget

Turen går fra parkeringen ved Nordre Hammaren gård til utsikten på Korpeberget.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...

En runde over Jultonåsen og Egneråsen

Turen går en runde fra Svartputtvegen over Jultonåsen og Egneråsen.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Fenstad kirke til Fenstadtangen

Turen går fra Fenstad kirke gjennom ravinedal og åkerlandskap til Fenstadtangen.
Les mer...

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...