Sognsvann til Høgåsen

I bildet over vises et informasjonsskilt med kart ved Sognsvann i Oslo.

Turen går fra Sognsvann til Høgåsen

Skogsturen fra Sognsvann til Høgåsen starter ved den store parkeringsplassen på Sognsvann. Derfra går en bred, gått opptråkket og merket sti opp i skogen på østsiden av parkeringsplassen. Den går opp til østenden av Svartkulp. Langs stien er rester etter Svenskemuren.

Svenskemuren ble bygget av svenske krigsfanger som ble satt til tvangsarbeide i påvente av freden under krigen i 1808-1809 mot svenskene. Les mer om det her. Fra Svartkulp går stien over et høydedrag og forbi ei myr, fram til Ankerveien som er en gammel ferdselsvei i Maridalen.

Ankerveien følges knapt 200 meter, fram til Nedre Blanksjø hvor en skulptur står langs Ankerveien. Den markerer Oslos geografiske midpunkt, altså byens sentrum. Denne skulpturen har vært der siden 25. oktober 2014. Det kan det leses mer om her. Stien går videre forbi Nedre Blanksjø.

Mellom Nedre Blanksjø og Øvre Blanksjø er det mangs stier som går over alt, nede i dalsøkk og oppe på høyder. Hele tiden er det flott skog på alle kanter uten nylig hogst. Øvre Blanksjø ligger idyllisk til inne i furuskogen på sørsiden av Høgåsen. Øvre Blanksjø er et flott lite tjern.

Skogen er godt brukt med mange stier på kryss og tvers. Terrenget er lett å ta seg fram i med noen stigninger innimellom opp mot Høgåsen. På nordsiden av Høgåsen er det tydelige spor av en plantet skog. Skogbunnen er livløs og har bare grønn mose, som skiller seg ut langs stien.

Høgåsen har varierende terreng, fra små bratte bakker opp og ned, til lange flater med flott skog, men lite utsikt langs med stien. På vei ned åssiden går stien i et slakt terreng med noen små skrenter til Ankerveien, på nedsiden av Nedre Blanksjø. Ankerveien krysses og en sti følges ned til Svartkulp.

På nordsiden av Svartkulp er terrenget litt bratt og høyden følges til demningen i vestenden av Svartkulp. Demningen er ikke gangbar, for den er stengt med gjerde i begge ender. Ved dammen er det flott utsikt utover Svartkulp. På sørsiden av Svartkulp går en sti ned til Sognsvann.

Stien ned til Sognsvann ender i nordenden av parkeringsplassen. Gangveien følges ned til bredden av Sognsvann. Der er det flott utsikt utover Sogsvann med åsene i Nordmarka i bakgrunnen. Det er mange fine turmuligheter i skogene rundt Sognsvann. Turen er lenket til UT-appen.

Skogsturens lengde er på 8,2 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Sognsvann.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Sognsvann?

Kollektivtransport er godt dekket til Sognsvann, for bane 5 går hvert 16. minutt fra sentrum. Det er også veldig godt med parkeringsplasser der, og mulighet for gratis parkering. Les mer på Parkopedia.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Fjuk skole til Fjuktjern og Hauketjern

Turen går fra Fjuk skole til Gjertrudsteinen, Askhøgda, Fjuktjern, Hauketjern og Fleskebua.
Les mer...

Fetsund til Leirsund gjennom skogen

Turen går fra Fetsund stasjon til Faldalen, Veståsen og gjennom skogen til Tretjernet, Hauglifjellet og Leirsund.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Skauen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern

Turen går fra husmannsplassen Skauen ved Sloradammen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern.
Les mer...

En runde i Lillomarka naturreservat

Turen går fra Solemskogen til Revlikollen, Slengfehøgda, Grytlihøgda og Store Gryta.
Les mer...

Kvennhusbekken

Kvennhusbekken har noen fine små fossefall og ender sin ferd i Kvennhusevja før den havner i Glomma.
Les mer...

Eievarden rundt

Turen begynner ved Sæterstøa og går opp til utsiktspunktet på Eievarden og en runde rundt før den går samme vei ned.
Les mer...

Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen går fra Skihytta på Asakmoen til Korpåsen og Steindalen.
Les mer...

Historisk vandring på Asak

Turen er en liten runde i det historiske landskapet på Asak med gravhauger, hulveier og en kirkeruin.
Les mer...

Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Turen begynner ved parkeringsplassen på Haga skytebane og går til Finholtsjøen, rundt Finholtsjøen og Vaskesjøen.
Les mer...