I bildet over vises stuetomta på Finnbråten med synlige rester av grunnmur.

Turen går til Finnbråten

Finnbråten er en av de tidligere husmannsplassene i Skogsbygda. Her har det vært bosetning siden 1700-tallet. Den siste husmannen som bodde her, døde i 1907. Nå ligger Finnbråten øde og forlatt i Konsrudtjern naturreservat. Her er det stille og behagelig å være.


I tilknytning til Finnbråten, finner vi Gullerud litt på nordsiden. Der kan man tydelig se at et jorde har vært i bruk. For å komme seg til Finnbråten er det ikke så mange mulighetene. Det er bare en gammel skogsvei som går ned til Finnbråten og den kommer fra området ved Svarttjernet.


Der er det et lite stiskille med stier som kommer fra to utgangspunkt, begge ved Branderudveien og ikke så langt fra hverandre. Den ene går over Breimåsan, mens den andre følger en gammel skogsvei som kan være en gammel ferdselsåre mellom Skogsbygda og Åkrene.


I nærheten av Finnbråten er Rudskulen, en ås som ligger på grensa mellom Fet og Skedsmo. Her er det rester etter en bygdborg fra folkevandringstiden, for rundt 1500 år siden. På nordsiden av Rudskulen ligger Lindriktjern, et ganske utilgjengelig tjern i et bratt og vilt terreng.


Kongsrudtjern naturreservat ble opprettet for å verne om storsalamander, som det er mye av der i alle artene. Kongsrudtjernet er også hekkeplass for mange rødlistede fuglearter. Kongsrudtjernet ligger øst for Finnbråten, på nedsiden av den tidligere husmannsplassen.


Ved innkjøringen til Torgenrud gård, går en sti innover i skogen (parkering ved innkjøringen er ikke tillatt, siden veien er privat, så parkering må bli ved Stampetjernet eller Skihytta). Den går til Breimåsan. Fra Breimåsan går stien videre forbi Svarttjern og til et stikryss.


Rett fram i første og ned til venstre i andre stikryss. Stien følges videre nedover til man kommer til Finnbråten, en lysning i skogen. I motsatt ende for der hvor stien kommer ned, kan man i en treklynge se at et lite bygg har stått. Stien fortsetter forbi Finnbråten til Skogen og Ødegården.

​Skogsturen er 3,3 kilometer lang hver vei fra Stampetjernet.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp fra Stampetjernet.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Stampetjernet?

Kollektivtransport er svært begrenset å bruke for å komme seg til Stampetjernet, hvis man ønsker å gå derfra. Det er buss bare to ganger daglig i ukedagene. I helgen er det ingen slik transport. Fra Leirsund følges Branderudveien, Fv. 1539 helt til enden og da er det bare noen få hundre meter igjen til parkeringplassen ved Stampetjernet. På Branderud gård hvor Fv. 1539 ender kan man se Farshatten og Stampetjernet i nordøstlig retning, og veien dit går ned en litt bratt vei i enden av gårdsplassen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Gapahukene ved Dragsjøhytta

Turen går mest i lysløypene ved Dragsjøhytta, men også langs en sti i skogen mellom gapahukene.
Les mer...

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Bergli til Vardehøgda og Brattstupen

Turen går fra Bergli ved Vestsidavegen, til Borstadkampen, Vardehøgda, Amundsbråtan og Brattstupen.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...

Sognsvann til Høgåsen

Skogsturen går forbi Nedre og Øvre Blanksjø til Høgåsen og en runde.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Seteråsen til Røysa og Taterstigen

Turen går til Seteråsen, Røysa og Taterstigen i et område med mange kulturminner.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Finnbråten

Siste husmann som bodde på Finnbråten, døde i 1907. Finnbråten ligger i dag i Kongsrudtjern naturreservat.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...