En omvei til matbutikken

I bildet over vises en liten parkeringsplass og der
går stien ned til Kiwi på Auli.

Turen går en omvei til matbutikken

I enden av Tårnvegen øverst på Aulifeltet går stien opp til toppen av Tandbergfjellet. På toppen av Tandbergfjellet går det stier i flere retninger. Noen stier går over åsen fra Tandbergfjellet mot Rustadåsen og Svarstadåsen. Midt mellom disse to åsene ligger Svarstadtjernet. Andre stier fra Tandbergfjellet går nedover Damstokklia i forskjellige retninger.


Turen som gikk en omvei til matbutikken gikk fra Tandbergfjellet og over til Rustadåsen, som ligger på østsiden av Tandbergfjellet. Rustadåsen ble for noen få år siden hugget nesten ren for furutrær, men stien over Rustadåsen er bred og fin og lett å følge. Hugsten som ble foretatt var snill mot terrenget og det lite dype spor.


Stien som går over Rustadåsen går ned til Svarstadtjernet er bred og fin og nede ved Svarstadtjernet deler stien seg. Stien følges langs med Svarstadtjernet i sørlig retning. Området har gjennom mange vært preget av hogst og skogen vokser i forskjellige høyder. Stien går derfor gjennom områder i skogen som skiller seg fra andre.


Etter å ha fulgt stien et stykke på langs av Tandbergfjellet åpner skogen seg på et hogstfelt og stien følger langs med hogstfeltet et lite stykke. Stien fortsetter over åsen, men jeg valgte å gå en skogsmaskinvei og delvis ridevei til en skogsvei som kommer fra Toreidveien og ender i en snuplass lenger inn i skogen, i dalen nedenfor Skukstadåsen.


Langs skogsveien er det stier som går opp mot Tandbergfjellet og Svarstadtjernet på Svarstadåsen. Det er andre stier også og én av dem går over Norddalsåsen, en liten åsrygg nede i dalen. Stien går over Norddalsåsen og mot Larsrud eller til snuplassen for skogsveien. Stien er hele tiden bred og fin, merket og går i et lett terreng.


Etter å ha passert Larsrud, går stien opp i en fin furuskog. Stien er også der bred og fin og lett å gå i terrenget. I enden av furuskogen dukker hogstfeltet på Olbergåsen opp. Om et par tiår er det et boligfelt utbygget på Olbergåsen som strekker seg ned mot Nordre Kroken og Sandnesstubben, veien som går på nedsiden og kommer fra Rånåsfoss.


Stien går over Olbergåsen og i et stiskille ovenfor Søndre Kroken går stier i flere retninger. En sti går ned til Rånåsfoss, en annen til Søndre Kroken og en tredje til Nordre Kroken. Utsikten er flott uten all skogen og flere kjente fjell og åser er i horisonten, som Neslerudåsen, Holtfjellet og Sørlifjellet i Sørum. Turen fortsetter til Nordre Kroken.


Stien følger hogstfeltet i nordlig retning og i enden står ei staselig og tørr furu der stien fortsetter nedover i skogen. Nede i skogen er det flere muligheter til å gå andre stier, som til Granvegen eller til toppen av Tandbergfjellet. Stien fortsetter og går over i en gammel kjerrevei som ender i en sti i løvskogen ved Nordre Kroken.


Stien fortsetter ned til gårdsvei som følges ned til Grensevegen som følges til en liten parkeringsplass hvor det går en sti ned på baksiden av Kiwi på Auli. Turen fortsatte ut på parkeringsplassen og inn på Kiwi for å handle. Etter å ha handlet ferdig, gikk turen samme vei til Nordre Kroken og opp stien til kjerreveien som ble fulgt til annen sti.


Stien går over til Damstokkmyra og videre derfra og oppover Damstokklia til toppen av Tandbergfjellet. Stien opp Damstokklia følger langs med bebyggelsen som grenser til skogen helt opp til toppen av Tandbergfjellet. Skogen langs med stien oppover Damstokklia bærer preg av hogst, for mange av trærne er ikke så høye.


Oppe på toppen av Tandbergfjellet er det vid utsikt utover landskapet. I forkant et ganske ungt hogsfelt slik at skogen ikke er til hinder for den flotte utsikten. Fra Tandbergfjellet er det utsikt langt vestover, helt til åsene i Nordmarka og Romeriksåsen, såvel som Hurdalsåsene i nordlig retning. Turen som gikk en omvei til matbutikken var på 7,8 kilometer.

I kartet under vises turen som gikk fra toppen av Tandbergfjellet og en omvei til matbutikken og tilbake til utgangspunktet i enden av Tårnvegen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Har du lyst til å gå den samme turen?

Turen går hele tiden på sti og er lett å følge. I enden av Tårnvegen går stien opp i skogen. Det er ikke greit å parkere i området og kollektiv transport er langt unna, men turen kan like gjerne begynne ved matbutikken for der er det godt med parkeringsplasser og kollektiv transport. Buss kjører til og fra Årnes med flere avganger i ukedagene. Tog kjører på Kongsvingerbanen og er heller ikke langt unna, kun ti minutters gange opp til Auli senter.