Turer med Nes turlag

[Site Name] | Turblogg | [Page Title]

Gravhaugene på Henni

Turen til de store gravhaugene ved Henni gård ble gått sammen med Nes turlag. Med på turen var arkeologen i fylkeskommunen (Viken fylke). Vel framme ved rundhaugen fortalte arkeologen om historien med gravhauger og at det var flere gravhauger i området. Opprinnelig har det vært enda flere, men med jordbruk gjennom lang tid har nok mange blitt pløyd ned.
Les mer...