Gravhaugene på Henni

I bildet over vises gravhaugene på Henni.

I venstre bildedel er rundhaugen og i høyre bildedel er langhaugen.

Turen går til gravhaugene på Henni

Turen til gravhaugene på Henni var en tur sammen med Nes turlag og begynte ved Høie, et boligfelt langs Glomma ved Årnes. Første del av turen gikk gjennom boligfeltet på Høie og fortsatte langs Ynsvegen til Søndre Husmo. Derfra gikk turen på en gammel ferdselsåre ned mot elva. Ved et lite jorde i skogkanten gikk en sti til Hennisandvegen. Hennisandvegen ble krysset og turen fortsatte over jordet, noe som ikke er mulig når det er dyrket der. Da må man følge jordekanten langs skogen for å komme til gravhaugen.

De to store gravhaugene som ligger rett vest for Henni gård ruver i terrenget og ved Henni gård er det registrert flere gravhaugfelt som alle er å finne i kulturminnesøk. Med på turen til gravhaugene ved Henni var også en arkeolog fra Viken fylke. Det er alltid interessant å ha med en arkeolog på tur, for de forteller gjerne mer enn bare det de er satt til å gjøre. Underveis til gravhaugene var det en forsekning i ferdselsåren som arkeologen mente kunne være et bevis på hulveg, et tegn på at vegen kunne være riktig så gammel.

Framme ved gravhaugene, var det en stor rundhaug og en langhaug. Langhaug er akkurat hva navnet tilsier, en lang haug. Denne hadde et uthus bygget oppå, som var et skjul med en potetkjeller under. Dette er et bevis på at det er gravd i haugen og kanskje er det funnet noe der, men intet som er registrert. Rundhaugen var stor og ruvende der den lå på høydedraget ovenfor Glomma og mange var nok med og fikk laget den i sin tid, en gang i yngre jernalder, altså vikingtiden.

Ved å anlegge en gravhaug av en slik størrelse på et høydedrag ville den synes godt fra datidens hovedferdselsåre som var elva. I eldre tider uten et veinett som vi har i dag, var det enklere å ferdes langs vannveien med båter og skip. En slik gravhaug med den størrelsen som syntes godt fra elva ville være et tegn på et maktsentrum hvor det bodde mange mennesker. Gravhaugene ble gjerne lagt i nærheten av der menneskene bodde og var et sted å minnes de døde, slik vi i gjør i dag med graver på kirkegårder.

Turen tilbake gikk ned mot Glomma over jordet og ned til Elvestien. Ved Hennisand ble det et stopp med bålbrenning og kaffekoking i beste stil gjort slik Nes turlag gjør det på turene de går. Etter å ha spist medbrakt niste og småpratet litt gikk turen videre langs med Elvestien tilbake til Høie. Det ble et lite stopp i utsikten ved elvemøtet hvor man kan nyte synet av Nes kirkeruin som ligger på neset ved Ullershov. Turen ble litt over 7 kilometer lang i et lett terreng uten bratte motbakker.

Kartet viser hvor turen gikk med start og stopp ved Høie. Utenom jordbrukssesongen kan man gå på jordet, men når marken er dyrket må man gå langs jordekanten ved Henni. Elvestien kan følges til Hennisand og så kan Hennisandvegen følges mot rundhaugen. Alternativt kan Ynsvegen følges helt til Hennisandvegen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Høie?


Høie ligger langs med Glomma, rett nord for Årnes. Dit kan man kjøre med bil eller gå langs Elvestien fra Årnes. Ved Årnes stasjon er det på elvesiden godt med avgiftsfrie parkeringsplasser. Elvestien går derfra til Ynskroken. Ved Høie er det ikke mange parkeringsplasser, så det er best å gå Elvestien dit.