Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

I bildet over vises furuskogen som speiler seg i Lisbettjenn.

Turen går til Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn

Skogsturen til Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn starter ved en liten parkeringsplass i Trangsrudvegen. Der går en blåmerket sti inn i skogen på vestsiden av Langvatn. Stien går i et lett og ledig terreng fram til Myrvika, en gammel finneboplass som ligger ved Langvatn.

Derfra er det flere stivalg, ett langs Langvatn og to over Høgåsen. Denne turen følger Gedronstien, oppkalt etter Gedron Ludvig Emil Olsen Myrvika som bodde i Myrvika mellom 1844 og 1922. Det står et informasjonsskilt som forteller om Gedron ved Myrvika.

Stien går et lite stykke nede i skogen før den går opp mot Høgåsen. Terrenget er ikke veldig bratt og går slakt opp mot toppen av Høgåsen. Flere steder er det informasjonsskilt om steder langs stien i skogen. Oppe på Høgåsen er mye av skogen skjært ned og utsikten er fantastisk.

Fra utsiktspunktet på Høgåsen kan man se vestover mot Sagstusjøen, Årnes, Neskollen og store deler av Nes kommune og enda lenger som til Romeriksåsen og Nordmarka i det fjerne. Tårnet på Røverkollen ved Grorud og Tryvannstårnet er lett å se.

Fra utsiktspunktet på Høgåsen går stien over Høgåsen og ned til Storlia, en boplass inne i skogen. Derfra er stien videre skiltet og blåmerket til Lisbettjenn. Langs stien ligger en stein til å hvile seg på, en stein som kalles Skorosteinen. Tjernet het opprinnelig Abbortjenn, men etter en hendelse i 1816 ble navnet endret til Lisbettjenn.

Lisbeth Olsdatter Skreksrudhagen ble slått til døde med en stein 8. august 1816. Hun ble slått ihjel ved en stein som er markert med et informasjonsskilt og et tilsvarende skilt om hendelsen står ved Lisbettjenn. Terrenget bærer preg av store myrflater og furuskog på Langvassmyrene.

Etter å ha gått over Langvassmyrene ender stien ved den fine gapahuken i sørenden av Langvatn. Der er det flere stivalg langs Langvatn. Rett øst for gapahuken er en hengebru som turen går over og følger østsiden av Langvatn til Nes Villmarkssenter og tilbake til Trangsrudvegen. Turen er lenket til UT-appen.

Skogsturens lengde er på drøyt 9 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp i Trangsrudvegen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Langvatn i Nes?

Skolebuss fra Årnes stasjon går til Auli mølle to ganger daglig, morgen og ettermiddag. Derfra er det omtrent 4 kilometer å gå fram til Trangsrudvegen. Beste fremkomstmiddel er bil og det er greie avgiftsfrie parkeringer der hvor stien går inn til Myrvika. Fem til seks biler bør få plass der.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Nordre Hammaren til utsikten på Korpeberget

Turen går fra parkeringen ved Nordre Hammaren gård til utsikten på Korpeberget.
Les mer...

Historisk vandring på Asak

Turen er en liten runde i det historiske landskapet på Asak med gravhauger, hulveier og en kirkeruin.
Les mer...

Borstadkampen og Vardehøgda

Turen går til Borstadkampen og Vardehøgda.
Les mer...

Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Turen begynner ved parkeringsplassen på Haga skytebane og går til Finholtsjøen, rundt Finholtsjøen og Vaskesjøen.
Les mer...

Langtur i Skogsbygda

Langturen er en tur i Skogsbygda og nære områder, som Vinsnesskogen, Faldalen og Kopperudlia.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...

Alle bygdeborgene i Skogsbygda

Skogsturen går innom alle bygdeborgene i Skogsbygda på samme tur.
Les mer...

Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei

Turen går langs med Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei på Oppakermoen.
Les mer...

Klebersteinsbruddet ved Folvelseter

Turen går fra Kjussetra til klebersteinsbruddet ved Folvelseter.
Les mer...

En rundtur ved Mellomhammaren

Turen går fra Mellomhammaren til Korpefjellet, Bæregtjernet, Pussemyra, Elghytta, Bjørnholen, Kohinor, Ruserud og Røysa.
Les mer...