Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

I bildet over vises utsikten fra Vanakleiva med Kukollen i horisonten.

Turen går fra Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Fra husmannplassen Skauen følges Hvalsseterrunden et stykke, langs Hvalstjern. Inne i ei vik går stien opp i skogen et lite stykke til en skogsvei. Der fortsetter stien på andre siden av veien og følger skogsveien et lite stykke før den går inn i skogen og opp ei li mot Abbortjern og Vanakleiva.


Lia går slakt oppover gjennom en skog som ikke er så gammel til myra i sørenden av Abbortjern. Der ligger rester etter et torvhus som en gang sto der. Stien går videre slakt oppover til den siste kneika opp til Vanakleiva. Den er bratt, men er utstyrt med gelendere.


Oppe på toppen deler stien seg, stien til venstre følger åsen ned til Vanakleivsmåsan, mens stien rett fram går til den flotte utsikten på Vanakleiva. Vanakleiva er preget av fin skog og variert terreng med stedvis utsikt. Fra Vanakleivsmåsan går stien videre over åsen og ned til Abbortjern. Der er det flere stivalg langs tjernet.


Èn sti går rett ned bakkene til skogsveien og en annen går langs med Abbortjern. Langs Abbortjern er det flere steder fine sitteplasser med bål og grillmuligheter. Abbortjern er et oppdemmet tjern med en lav demning.


Fra Abbortjern går det en bred sti nedover åsen til et stikryss og stien til venstre går i et fint terreng over åsen og ned til skogsveien. Skogsveien går til tilbake til Skauen og parkeringsplassen. Skogsveien brukes som skiløype når det er snø om vinteren. Turen er delt med UT-appen.


Skogsturen er 7,2 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går med start og stopp fra Skauen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skauen?

Den gamle husmannsplassen Skauen ligger ved Sloradammen, i nordenden av Hvalstjern. I umiddelbar nærhet ligger en stor parkeringsplass uten parkeringsavgift i tilknytning til Fet skistadion. Buss kjører daglig mellom Fetsund og Aurskog langs med Kompveien og har busstopp ikke langt unna.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...

Klebersteinsbruddet ved Folvelseter

Turen går fra Kjussetra til klebersteinsbruddet ved Folvelseter.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...

Eievarden

Turen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti fra Sæterstøa.
Les mer...

Dypdalen

Turen er en runde i Dypdalen i Fet, som er en ravinedal.
Les mer...

Gamlebyen til Ekeberg

Turen går Trollstien opp fra Gamlebyen og Steinalderstien ned fra Ekeberg.
Les mer...

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...

Lunderåsen til Farshatten og Størsrudåsen

Turen går fra Lunderåsen til Farshatten, Kopperudlia og Størsrudåsen.
Les mer...

En runde i Fet

Turrunden begynner på Garderåsen og går til Veståsen, Bergerbekken, Rakkemåsan, Holtåsen og Faldalen før den ender ved utgang...
Les mer...