Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

I bildet over vises stidelet på toppen av Kjerkehøgda med stier hit og dit.

Turen går fra Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

Ved Haga skytebane er det en parkeringsplass og i skogbrynet på vestsiden går det en sti inn i skogen. Den er ikke merket, men går opp på åsen til en skogsvei som fortsetter over åsen til Fuglevindemåsen. Over måsan går stien til skogen på andre siden.

Med mye regn blir måsan blaut, mens tørr ved tørke, så turen blir deretter. I sørenden av Fuglevindmåsan er det et kort stykke uten sti som går i et åpent og fint landskap. Etterhvert dukker et dyretråkk som følges til en blåmerket sti som kommer opp gjennom skogen.

Den blåmerkete stien følges over hele åsen i et terreng med mye flott skog og lite hogst. Helt i sør, ned mot Aulifallet åpner skogen seg på grunn av hogst. Skogsveien følges til Lærerinnestien som går i skogen fra Falltjennet. Der er det en demning før stien fortsetter på andre siden.

Mellom Falltjennet og Østre Tresjøen går Lærerinnestien i et lett kupert terreng på sti eller skogsvei. Bruer og klopper er satt opp over bekker og elver, noe Nes Turlag har sørget for med en imponerende innsats. Nes turlag sørger for at alle stiene i Nes kommune er tilgjengelie for alle.

Ved Østre Tresjøene er det flere steder fine sitteplasser med utsikt utover sjøen. På øst og sørsiden troner Tjuvknattene, med den søndre liggende i Aurskog-Høland. Ved Østre Tresjøen er det en flott en hengebru. Derfra går stien mot Follvelseter gjennom en skog som er preget av hogst.

Opp gjennom skogen følges et eldre maskinspor over det meste av åsen. Terrenget er greit å gå i og blåmerket helt fram til Follvelseter. Det siste stykket fram til Follvelseter går det på sti i skogen. Et klebersteinsbrudd er ved Follvelseter og derfra går Klebersteinsleden mot Kjerkehøgda.

Klebersteinsleden følges og siden stien opp til toppen av Kjerkehøgda. Ingen utsikt på Kjerkehøgda, bare et sammenrast utsiktstårn. Fra Kjerkehøgda går to stier til Fjellfoten. Den ene følges ned til skogsveien som går gjennom skogen fra Fjellfoten.

Stien går gjennom et lett terreng med myrer og fin furuskog. Ved Kjerkehøgda ligger myra Glomsen, den ene av to i området. I enden av grusveien fra Fjellfoten går mindre skogsveier andre steder. Turen går videre til den andre myra Glomsen i området. Den ligger øst for Korpåsen.

Opp til Korpåsen er den dårlig til tider gjenvokst sti, så da går turen litt i terrenget utenfor sti til en møter stien som går over Korpåsen. Stie følges i retning Finholtsjøen, men litt nede i lia går stien til Sølvila, som følges fram til Sølvila og videre langs med stien helt ned til Haga skytebane. Turen er lenket til UT-appen.

Turen er 22 kilometer lang i et varierende terreng med bekker, sjøer, myrer og skog.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Haga skytebane.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Haga skytebane?

Haga skytebane ligger ved Øvre Hagaveg hvor en skogsvei går opp i skogen. Det er noen avgiftsfrie parkeringsplasser der. Buss kjører Øvre Hagaveg til og fra Årnes med flere avganger daglig, også i helgene. Man kan kjøre nærmere Finnholtsjøen, men da er det en bomavgift langs skogsveien.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Farshatten

Turen til Farshatten begynner ved Stampetjernet og går langs østsiden av tjernet til toppen.
Les mer...

Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti og vei fra Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen.
Les mer...

En runde på Hauglifjellet

Turen som går en runde på Hauglifjellet begynner og slutter ved Skihytta på Asakmoen.
Les mer...

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Leirsund over skogen

Turen går fra Rånåsfoss langs Glomma til Nordre Hammaren gård og i skogen over til Leirsund.
Les mer...

Skauen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern

Turen går fra husmannsplassen Skauen ved Sloradammen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern.
Les mer...

Historisk vandring på Asak

Turen er en liten runde i det historiske landskapet på Asak med gravhauger, hulveier og en kirkeruin.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Turen går fra Stampetjernet til Røverhula, Farshatten, Lundertjernet, Frognerhytta og Bjørnholen.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...