Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

I bildet over vises et stiskilt langs stien rundt Finnholtsjøen.

Turen går Finnholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Skogsturen Finnholtsjøen rundt begynner ved Haga skytebane. Etter å ha parkert bilen på parkeringsplassen, går en sti inn i skogen på motsatt side av Finnholtsjøveien. Denne stien følges oppover åsen. Stien er lett å følge og blåmerket, men er ikke skiltet før man kommer til Finnholtsjøen.


Etter å ha gått over åsen i et lett og ikke altfor bratt terreng, kommer man igjen til Finnholtsjøveien, som følges et lite stykke. Ved en parkeringsplass langs Finholtsjøveien står et skilt som viser at der starter Finnholtsjørunden. Stien går inn i skogen og denne følges helt til Finnholtsjøen viser seg.


Langs med Finnholtsjøen, helt til demningen er det flere steder fine rasteplasser med fin utsikt ut på Finnholtsjøen. Etter å ha passert demningen, går stien for det meste inne i skogen. Når man kommer til Vaskesjøen, går en sti ut på en holme som stikker ut i Vaskesjøen.


Der er det fine sittemuligheter og når anledningen byr seg, kan man også fyre opp bål der. Usikten ut på Vaskesjøen er også helt upåklagelig. Derfra går stien fortsatt et lite stykke inn i skogen til man kommer til en skogsvei. Denne følges et godt stykke, til skogkanten og over på sti.


Stien går langs med sjøene, ganske nært, først forbi Vaskesjøen og så til nordenden av Finnholtsjøen. Derfra følges Finholtsjøveien et lite stykke enda en gang, før det bærer ut på sti igjen. Stien går først over et ganske stort hogstfelt, så inn i skogen på en tydelig og godt merket sti.


Etter et lite stykke langs med stien, dukker et skilt opp hvor det står Sølvila og 200 meter. Sølvila er et oppkomme inne i skogen og stien følges helt fram dit, og tilbake til stien som går over åsen. Stien over åsen går delvis i skog og på hogstfelt. Etter å ha fulgt stien over åsen, kommer man tilbake til skytebanen på Haga og parkeringsplassen. Turen er delt i UT-appen.


Skogsturens lengde er på 10,7 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Haga skytebane.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Haga skytebane?

Haga skytebane ligger ved Øvre Hagaveg hvor en skogsvei går opp i skogen. Det er noen avgiftsfrie parkeringsplasser der. Buss kjører Øvre Hagaveg til og fra Årnes med flere avganger daglig, også i helgene. Man kan kjøre nærmere Finnholtsjøen, men da er det en bomavgift langs skogsveien.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Gamlebyen til Ekeberg

Turen går Trollstien opp fra Gamlebyen og Steinalderstien ned fra Ekeberg.
Les mer...

Nordre Hammaren til utsikten på Korpeberget

Turen går fra parkeringen ved Nordre Hammaren gård til utsikten på Korpeberget.
Les mer...

Skauen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern

Turen går fra husmannsplassen Skauen ved Sloradammen til Abbortjern, Tretysjøhytta og Svarttjern.
Les mer...

Røsåsen, Almåsen og Flæman

Turen er en runde fra Trangsrudvegen til Røsåsen, Almåsen og Flæman.
Les mer...

Haga skytebane til Lintjennet, Mordermyra og Korpåsen

Turen går en runde fra Haga skytebane til Lintjennet, Mordermyra og Korpåsen.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Gamle Hvam til Hvamshaugen

Turen går fra Gamle Hvam museum til husmannsplassen Hvamshaugen ved Glomma.
Les mer...

Sørum skole til Neskollen

Turen går fra Sørum skole til Jultonåsen, Holtfjellet, Hvamseter og Neskollen.
Les mer...

Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen går fra Skihytta på Asakmoen til Korpåsen og Steindalen.
Les mer...

Hauglifjellet og Hellefjellet

Turen over Hauglifjellet og Hellefjellet går i et forholdsvis lett terreng.
Les mer...