Finholtsjøen rundt fra Haga skytebane

I bildet over vises et stiskilt langs stien rundt Finnholtsjøen.

Turen går Finnholtsjøen rundt fra Haga skytebane

Skogsturen Finnholtsjøen rundt begynner ved Haga skytebane. Etter å ha parkert bilen på parkeringsplassen, går en sti inn i skogen på motsatt side av Finnholtsjøveien. Denne stien følges oppover åsen. Stien er lett å følge og blåmerket, men er ikke skiltet før man kommer til Finnholtsjøen.


Etter å ha gått over åsen i et lett og ikke altfor bratt terreng, kommer man igjen til Finnholtsjøveien, som følges et lite stykke. Ved en parkeringsplass langs Finholtsjøveien står et skilt som viser at der starter Finnholtsjørunden. Stien går inn i skogen og denne følges helt til Finnholtsjøen viser seg.


Langs med Finnholtsjøen, helt til demningen er det flere steder fine rasteplasser med fin utsikt ut på Finnholtsjøen. Etter å ha passert demningen, går stien for det meste inne i skogen. Når man kommer til Vaskesjøen, går en sti ut på en holme som stikker ut i Vaskesjøen.


Der er det fine sittemuligheter og når anledningen byr seg, kan man også fyre opp bål der. Usikten ut på Vaskesjøen er også helt upåklagelig. Derfra går stien fortsatt et lite stykke inn i skogen til man kommer til en skogsvei. Denne følges et godt stykke, til skogkanten og over på sti.


Stien går langs med sjøene, ganske nært, først forbi Vaskesjøen og så til nordenden av Finnholtsjøen. Derfra følges Finholtsjøveien et lite stykke enda en gang, før det bærer ut på sti igjen. Stien går først over et ganske stort hogstfelt, så inn i skogen på en tydelig og godt merket sti.


Etter et lite stykke langs med stien, dukker et skilt opp hvor det står Sølvila og 200 meter. Sølvila er et oppkomme inne i skogen og stien følges helt fram dit, og tilbake til stien som går over åsen. Stien over åsen går delvis i skog og på hogstfelt. Etter å ha fulgt stien over åsen, kommer man tilbake til skytebanen på Haga og parkeringsplassen. Turen er delt i UT-appen.


Skogsturens lengde er på 10,7 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Haga skytebane.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Haga skytebane?

Haga skytebane ligger ved Øvre Hagaveg hvor en skogsvei går opp i skogen. Det er noen avgiftsfrie parkeringsplasser der. Buss kjører Øvre Hagaveg til og fra Årnes med flere avganger daglig, også i helgene. Man kan kjøre nærmere Finnholtsjøen, men da er det en bomavgift langs skogsveien.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Røsåsen, Almåsen og Flæman

Turen er en runde fra Trangsrudvegen til Røsåsen, Almåsen og Flæman.
Les mer...

En runde på Hauglifjellet

Turen som går en runde på Hauglifjellet begynner og slutter ved Skihytta på Asakmoen.
Les mer...

Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti og vei fra Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen.
Les mer...

Finnbråten

Siste husmann som bodde på Finnbråten, døde i 1907. Finnbråten ligger i dag i Kongsrudtjern naturreservat.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...

Kristiania i Oslo

En historisk rundtur i området rundt Akershus festning.
Les mer...

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...

Langs stien rundt Veslesjøen

Turen går på sti langs bredden av Veslesjøen.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...