Haga skytebane til Lintjennet, Mordermyra og Korpåsen

I bildet over vises Mordermyra, ei skikkelig blautmyr som bærer sitt navn med rette.

Turen går fra Haga skytebane til Lintjennet, Mordermyra og Korpåsen

Skogsturen begynner ved parkeringsplassen på Haga skytebane. Der går en sti inn i skogen og opp på åsen på sørsiden av parkeringsplassen. Turen går hele tiden langs sti til Mordermyra. Ned mot Lintjennet bærer skogen preg av tidligere hogst, som forøvrig er en fin furuskog.

Det er ikke alle stier som er avmerket på kartet, noe en blir fort klar over etter å ha passert Fuglevindmåsan som ligger oppå åsen. Det er mange godt brukte stier i furuskogen som ligger på åsen. Ei lita tømmerhytte passeres inne i furuskogen som ligger ved en umerket sti.

Lintjennet ligger midt i er myr som bærer navnet Lintjennmåsan. Mordermyra bærer sitt navn med rette, for det er en skikkelig bløt myr. Tråkker man uti, kan det fort bli det siste man gjør. Etter å ha passert Mordermyra dukker Finholtsjøvegen opp. Den går fra Øvre Haga veg til Finholtsjøen.

Turen går et lite stykke langs med Finholtsjøvegen, fram til en liten parkeringsplass. Der går en blåmerket sti inn i skogen på venstre side av veien. Den følges til en annen sti og videre langs den til stien som går forbi Sølvila, ei ile/oppkomme i fjellet hvor vann kommer opp.

Fra Sølvila går stien videre til stien som går opp til Korpåsen. Stien følges opp på åsen og ned på andre siden til et merket stidele hvor den ene stien går til Stensrud. Den andre følges et lite stykke til en litt utydlig sti som tar av til venstre. Den følges så godt det lar seg gjøre ned til en eldre skogsvei.

Skogsveien ender i en snuplass i skogen og går videre over på en annen skogsvei/traktorvei til Østgårds huken, en gapahuk som ligger på åsen på nordsiden av Haga skytebane. Der er fin utsikt utover jordbrukslandskapet i Nes kommune. Stien går derfra ned til Haga skytebane. Turen er lenket til UT-appen.

Skogsturen fra start til slutt er 10,8 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Haga skytebane.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Haga skytebane?

Haga skytebane ligger ved Øvre Hagaveg hvor en skogsvei går opp i skogen. Det er noen avgiftsfrie parkeringsplasser der. Buss kjører Øvre Hagaveg til og fra Årnes med flere avganger daglig, også i helgene. Man kan kjøre nærmere Finnholtsjøen, men da er det en bomavgift langs skogsveien.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Turen går fra Stampetjernet til Røverhula, Farshatten, Lundertjernet, Frognerhytta og Bjørnholen.
Les mer...

En runde over Neslerudåsen

Turen over Neslerudåsen starter og slutter i Borgenvegen på Rånåsfoss.
Les mer...

Brautersetra til Østre Tresjøen

Turen går fra Dragsjøvegen ved Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen og Lærerinnestien tilbake.
Les mer...

En runde i Lillomarka naturreservat

Turen går fra Solemskogen til Revlikollen, Slengfehøgda, Grytlihøgda og Store Gryta.
Les mer...

Rånåsfoss bru til Tandbergfjellet

Skogsturen går fra Rånåsfoss bru gjennom skogen til Tandbergfjellet.
Les mer...

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Bergli til Vardehøgda og Brattstupen

Turen går fra Bergli ved Vestsidavegen, til Borstadkampen, Vardehøgda, Amundsbråtan og Brattstupen.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Fetsund til Leirsund gjennom skogen

Turen går fra Fetsund stasjon til Faldalen, Veståsen og gjennom skogen til Tretjernet, Hauglifjellet og Leirsund.
Les mer...

Langs stien rundt Veslesjøen

Turen går på sti langs bredden av Veslesjøen.
Les mer...