En runde over Jultonåsen og Egneråsen

I bildet over vises Nato gapahuken og den flotte utsikten vestover.

En runde over Jultonåsen og Egneråsen

I Grindbakkveien ved Vølneberg i Sørum går en skogsvei stengt med bom opp i skogen. Det er Svartputtvegen som ender i en snuplass i dalføret mellom Jultonåsen og Egneråsen. Svartputtvegen følges ett par hundre meter til en sti som går langs et jorde og opp i skogen. Stien har et skilt som viser til Jultonåsen.


Etter å ha gått litt opp langs stien i skogen, deler den seg og stien som går av mot høyre, går opp til toppen av Jultonåsen. Stedvis kan den være litt bratt, men stort sett går den i en passende stigning med åpninger i skogen underveis med fin utsikt utover landskapet. Stien ender i en sti som går på langs av Jultonåsen.


Der hvor stiene møtes ligger en flott gapahuk som heter TRE Huken og den ligger åpent til med flott utsikt vestover. Stien fortsetter videre over Jultonåsen. Noen steder langs stien, går andre stier innover Jultonåsen. I stidelet mot Henniskaugen står et skilt om en berghammer i nærheten som kalles Nattlosji.


Stien over Jultonåsen ender i snuplassen i dalføret mellom Jultonåsen og Egneråsen, der Svartputtvegen stopper. Derfra går stien ett par hundre meter fram mot Svartputtjenn med "Trollet i Svartputten", et berg som speiler seg i Svartputten og ser ut som et helt ansikt i speilet.


Stien fortsetter videre forbi Svartputten og etter hvert ned i en ravinedal før den går opp mot Egneråsen. Stien er merket med en falmende blåfarge, men tydelig nok til å sees. Oppover bærer det i et litt bratt terreng til man kommer til en topp hvor stien ender i et skiltet stidele. I stidelet tar man av til venstre.


Et nytt stidele dukker opp med et skilt som forteller litt om stedet. Da skiltet ble satt opp, var det ikke noe lokalt navn der, så da fikk det "180-graderen", som en forklaring på hvordan stien gikk i terrenget. Stien går videre over Egneråsen i en skog som er preget av skogsdrift gjennom flere år.


Etter å ha trasket på stien over Egneråsen en liten stund, kommer man fram til en gapahuk som ligger fint til med flott utsikt vestover. Gapahuken kalles for Nato gapahuken og navnet har den etter et anlegg som sto der i perioden 1957-1990 som en del av Nato sitt overvåkingssystem. Derfra går en merket og tydelig sti tilbake til utgangspunktet for turen. Turen er lenket til UT-appen og er 5,8 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går med start og stopp ved bommen i Svartputtvegen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til bommen i Svartputtvegen?

Kollektiv transport eksisterer ikke i området, så bil er eneste mulighet for å komme seg dit. Bor man nær, kan man eventuelt sykle. Fra Lørenfallet følges Egnerveien til Vølneberg skole og så videre på Grindbakkveien frem til bommen. Fra Ingjersmyr følges Egnervegen til Vølneberg skole og så videre på Grindbakkveien frem til bommen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Skauen til Vanakleiva og Abbortjern

Turen går fra den gamle husmannsplassen Skauen til utsikten på Vanakleiva og Abbortjern.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...

Nordre Hammaren til utsikten på Korpeberget

Turen går fra parkeringen ved Nordre Hammaren gård til utsikten på Korpeberget.
Les mer...

Sørum skole til Neskollen

Turen går fra Sørum skole til Jultonåsen, Holtfjellet, Hvamseter og Neskollen.
Les mer...

Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti og vei fra Ulviken til Tjuvknatten og Østre Tresjøen.
Les mer...

Osthaugen og Nevertjenn

Turen går fra Sagstua til Osthaugen og Nevertjenn.
Les mer...

Fenstad kirke til Fenstadtangen

Turen går fra Fenstad kirke gjennom ravinedal og åkerlandskap til Fenstadtangen.
Les mer...

Seteråsen til Røysa og Taterstigen

Turen går til Seteråsen, Røysa og Taterstigen i et område med mange kulturminner.
Les mer...

En runde i Lillomarka naturreservat

Turen går fra Solemskogen til Revlikollen, Slengfehøgda, Grytlihøgda og Store Gryta.
Les mer...

Hauglifjellet og Hellefjellet

Turen over Hauglifjellet og Hellefjellet går i et forholdsvis lett terreng.
Les mer...