I bildet over vises terrenget i Dypdalen som er en ravinedal.

Turen går i Dypdalen

Dypdalen ligger i Fet, på nedsiden av Korpefjella. Dypdalen er en ravinedal med bekk og tettvokst skog. Det er flere steder store steinurer som gjør det vanskelig å ta seg fram i Dypdalen. Det er best å følge bekken nedover. I fjellet under Korpefjella er det en heller, les mer på Kulturminnesøk.

Under helleren er det funnet rester etter et ildsted fra førromersk jernalder, 375 - 195 f. kr. I hele Dypdalen er det funnet rester etter bosetninger og spor som kullgroper, gravhauger og hulveier. Et annet sted i Dypdalen er det enda en heller med flere restefunn av en bosetning.


Langs fjellsidene ligger disse hellerne og er litt ugreie å ta seg fram til. Ved den ene er det merket med noen steiner hvor man kan gå inn i skogen. Nederst i Dypdalen er skogen enda mer tettvokst og umulig å ta seg fram i, best å følge bekken der. Det er utrolig frodig og magisk i Dypdalen.

​Turen i Dypdalen i Fet er 1,2 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går i en runde i Dypdalen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Dypdalen?

Dypdalen ligger langs med Rovenveien, på nedsiden av Asak steinindustri og er lett tilgjengelig med bil. Ved Løvås, nedenfor Dypdalen kan det parkeres. Ingen buss kjører på strekningen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Eievarden rundt

Turen begynner ved Sæterstøa og går opp til utsiktspunktet på Eievarden og en runde rundt før den går samme vei ned.
Les mer...

Langtur i Skogsbygda

Langturen er en tur i Skogsbygda og nære områder, som Vinsnesskogen, Faldalen og Kopperudlia.
Les mer...

Asakrunden

Asakrunden er en skitur langs Asakplatået og jordene ved Leirelva.
Les mer...

Osthaugen og Nevertjenn

Turen går fra Sagstua til Osthaugen og Nevertjenn.
Les mer...

Farshatten

Turen til Farshatten begynner ved Stampetjernet og går langs østsiden av tjernet til toppen.
Les mer...

Langs Glomma fra Rånåsfoss til Fetsund over skogen

Turen går langs Glomma fra Rånåsfoss til Nordre Hammaren gård og i skogen over til Fetsund.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

Elvestien fra Årnes til Ynskroken

Turen går langs med Glomma fra Årnes til Ynskroken og landeveien tilbake.
Les mer...

Kristiania i Oslo

En historisk rundtur i området rundt Akershus festning.
Les mer...

Kvennhusbekken

Kvennhusbekken har noen fine små fossefall og ender sin ferd i Kvennhusevja før den havner i Glomma.
Les mer...