I bildet over vises terrenget i Dypdalen som er en ravinedal.

Turen går i Dypdalen

Dypdalen ligger i Fet, på nedsiden av Korpefjella. Dypdalen er en ravinedal med bekk og tettvokst skog. Det er flere steder store steinurer som gjør det vanskelig å ta seg fram i Dypdalen. Det er best å følge bekken nedover. I fjellet under Korpefjella er det en heller, les mer på Kulturminnesøk.

Under helleren er det funnet rester etter et ildsted fra førromersk jernalder, 375 - 195 f. kr. I hele Dypdalen er det funnet rester etter bosetninger og spor som kullgroper, gravhauger og hulveier. Et annet sted i Dypdalen er det enda en heller med flere restefunn av en bosetning.


Langs fjellsidene ligger disse hellerne og er litt ugreie å ta seg fram til. Ved den ene er det merket med noen steiner hvor man kan gå inn i skogen. Nederst i Dypdalen er skogen enda mer tettvokst og umulig å ta seg fram i, best å følge bekken der. Det er utrolig frodig og magisk i Dypdalen.

​Turen i Dypdalen i Fet er 1,2 kilometer lang.

Kartet viser hvor turen går i en runde i Dypdalen.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Dypdalen?

Dypdalen ligger langs med Rovenveien, på nedsiden av Asak steinindustri og er lett tilgjengelig med bil. Ved Løvås, nedenfor Dypdalen kan det parkeres. Ingen buss kjører på strekningen.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

En runde i Fet

Turrunden begynner på Garderåsen og går til Veståsen, Bergerbekken, Rakkemåsan, Holtåsen og Faldalen før den ender ved utgang...
Les mer...

Historisk vandring på Asak

Turen er en liten runde i det historiske landskapet på Asak med gravhauger, hulveier og en kirkeruin.
Les mer...

En runde i Lillomarka naturreservat

Turen går fra Solemskogen til Revlikollen, Slengfehøgda, Grytlihøgda og Store Gryta.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Heiarunden

Turen går en runde rundt Heiavannet i Fet med start og stopp fra Vestheia parkering, nær dammen på Heia.
Les mer...

Bjørnholen

Turen går fra Dammyra, opp Borkedalslia til Bjørnholen og tilbake om Størsrudåsen.
Les mer...

Høgåsen til Lisbettjenn og Langvatn

Turen går fra Trangsrudvegen til Myrvika, Høgåsen, Lisbettjenn og Langvatn.
Les mer...

Eievarden

Turen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti fra Sæterstøa.
Les mer...