Skihytta til Korpåsen og Steindalen

I bildet over vises utsikten fra Korpåsen med åsene i Østmarka i horisonten.

Turen går fra skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen til Korpåsen og Steindalen begynner ved skihytta på Asakmoen. Flaenveien følges fra skihytta til Korpåsen. Der går en sti opp til toppen av Korpåsen. Oppe på Korpåsen er utsikten vid og fantastisk siden skogen der er skjært ned. Fra toppen følges terrenget ned til sørsiden av Korpåsen.

På sørsiden av Korpåsen kan man se ut over jordbrukslandskapet i Fet og til Jølsen gård. Langs Steindalsbekken ved jordene til Jølsen gård er det et gjenvinningsanlegg for materialrester fra bygg- og anleggsbransjen som støver og støyer.

Fra fjellpartiet på sørsiden av Korpåsen følges høydedraget langs Korpåsen i terrenget utenfor sti ned til Steindalen. I Steindalen er ravinedalsveggene bratte og stedvis tettvokste, men ikke uframkommelige. I bunnen av Steindalen renner Steindalsbekken ned til Leira.

Vegetasjonen i Steindalen består av forskjellige trær, sopp og mose. Det er også dyre- og fugleliv der. Flere av trærne er rødlistede, som Alm, Lind og Edelløvskog. Det er flere steder klynger med Hassel. Turen går en liten runde i Steindalen, hele tiden utenfor sti, før den går opp til Flaenveien og tilbake til Skihytta på Asakmoen.

 

Terrenget nede i Steindalen er stedvis krevende med liggende trær, høyt gress, fuktig, bregner og er myrete. Dalsidene er bratte med mange trær, også falne. Noen steder er det fjell, de også bratte. Sommerstid kan det være svært vanskelig å ta seg fram der. 

Skogsturens lengde er på 3,6 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp fra skihytta på Asakmoen.

Lyst til å gå mine fotspor?
Last ned gpx-fil.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skihytta på Asakmoen?

Kollektivtransport er svært begrenset å bruke for å komme seg til Skihytta på Asakmoen. Det er buss bare to ganger daglig i ukedagene. I helgen er det ingen slik transport. Fra Leirsund følges Branderudveien, FV 1539 til Flaenveien og da er det bare ett par hundre meter til Skihytta på Asakmoen, hvor det er godt med avgiftsfrie parkeringsplasser hele året.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Gamlebyen til Ekeberg

Turen går Trollstien opp fra Gamlebyen og Steinalderstien ned fra Ekeberg.
Les mer...

Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei

Turen går langs med Oldtidsveien og Den Wingerske Kongevei på Oppakermoen.
Les mer...

Sognsvann til Høgåsen

Skogsturen går forbi Nedre og Øvre Blanksjø til Høgåsen og en runde.
Les mer...

En runde på Asakmoen

Turen går en runde på Asakmoen med start og stopp fra skihytta i Flaenveien.
Les mer...

Stampetjernet, Røverhula, Farshatten og Bjørnholen

Turen går fra Stampetjernet til Røverhula, Farshatten, Lundertjernet, Frognerhytta og Bjørnholen.
Les mer...

Nordre Hammaren til utsikten på Korpeberget

Turen går fra parkeringen ved Nordre Hammaren gård til utsikten på Korpeberget.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hauketjern

Turen går fra Fjuk skole til Gjertrudsteinen, Askhøgda, Fjuktjern, Hauketjern og Fleskebua.
Les mer...

Klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen

Turen går til klebersteinsbruddene på Brennepåsen og Piggåsen som ligger langs med Gamle Roven vei på Lystadmoen.
Les mer...

Lunderåsen til Farshatten og Størsrudåsen

Turen går fra Lunderåsen til Farshatten, Kopperudlia og Størsrudåsen.
Les mer...

Rånåsfoss til Bingsfoss langs Glomma

Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftstasjon.
Les mer...