Skihytta til Korpåsen og Steindalen

I bildet over vises utsikten fra Korpåsen med åsene i Østmarka i horisonten.

Turen går fra Skihytta til Korpåsen og Steindalen

Turen til Korpåsen og Steindalen begynner ved Skihytta på Asakmoen. Flaenveien følges fra Skihytta til Korpåsen. Der går en sti opp til toppen av Korpåsen. Oppe på Korpåsen er utsikten vid og fantastisk siden skogen der er skjært ned. Fra toppen følges terrenget ned til sørsiden av Korpåsen.

På sørsiden av Korpåsen kan man se ut over jordbrukslandskapet i Fet og til Jølsen gård. Langs Steindalsbekken ved jordene til Jølsen gård er det et gjenvinningsanlegg for materialrester fra bygg- og anleggsbransjen som støver og støyer.

Fra fjellpartiet på sørsiden av Korpåsen følges høydedraget langs Korpåsen i terrenget utenfor sti ned til Steindalen. I Steindalen er ravinedalsveggene bratte og stedvis tettvokste, men ikke uframkommelige. I bunnen av Steindalen renner Steindalsbekken ned til Leira.

Vegetasjonen i Steindalen består av forskjellige trær, sopp og mose. Det er også dyre- og fugleliv der. Flere av trærne er rødlistede, som Alm, Lind og Edelløvskog. Det er flere steder klynger med Hassel. Turen går en liten runde i Steindalen, hele tiden utenfor sti, før den går opp til Flaenveien og tilbake til Skihytta på Asakmoen.


Terrenget nede i Steindalen er stedvis krevende med liggende trær, høyt gress, fuktig, bregner og er myrete. Dalsidene er bratte med mange trær, også falne. Noen steder er det fjell, de også bratte. Sommerstid kan det være svært vanskelig å ta seg fram der. 

Skogsturens lengde er på 3,6 kilometer.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp fra Skihytta på Asakmoen.

Lyst til å gå mine fotspor?
Last ned gpx-fil.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Skihytta på Asakmoen?

Kollektivtransport er svært begrenset å bruke for å komme seg til Skihytta på Asakmoen. Det er buss bare to ganger daglig i ukedagene. I helgen er det ingen slik transport. Fra Leirsund følges Branderudveien, FV 1539 til Flaenveien og da er det bare ett par hundre meter til Skihytta på Asakmoen, hvor det er godt med avgiftsfrie parkeringsplasser hele året.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Langs Glomma fra Nystua Skårer til Bingsfoss

Turen går langs med Glomma fra Nystua Skårer i Fet til Bingsfossen i Sørum.
Les mer...

Kopperud, Bjørnholen og Rakkemåsan

Turen går fra Kopperud til Kohinor, Bjørnholen, Småtjerna og Rakkemåsan.
Les mer...

Fetsund til Nystua Skårer

Turen går langs Faldalsveien fra Fetsund til Nystua Skårer.
Les mer...

En runde i Fet

Turrunden begynner på Garderåsen og går til Veståsen, Bergerbekken, Rakkemåsan, Holtåsen og Faldalen før den ender ved utgang...
Les mer...

Røsåsen, Almåsen og Flæman

Turen er en runde fra Trangsrudvegen til Røsåsen, Almåsen og Flæman.
Les mer...

Seteråsen til Røysa og Taterstigen

Turen går til Seteråsen, Røysa og Taterstigen i et område med mange kulturminner.
Les mer...

Finnbråten

Siste husmann som bodde på Finnbråten, døde i 1907. Finnbråten ligger i dag i Kongsrudtjern naturreservat.
Les mer...

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

Langs stien rundt Veslesjøen

Turen går på sti langs bredden av Veslesjøen.
Les mer...

Eievarden

Turen til Eievarden går langs en tydelig merket og opptråkket sti fra Sæterstøa.
Les mer...