Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

I bildet over vises stidelet på toppen av Kjerkehøgda med stier hit og dit.

Turen går fra Haga skytebane til Tresjøene, Kjerkehøgda og Korpåsen

Ved Haga skytebane er det en parkeringsplass og i skogbrynet på vestsiden går det en sti inn i skogen. Den er ikke merket, men går opp på åsen til en skogsvei som fortsetter over åsen til Fuglevindemåsen. Over måsan går stien til skogen på andre siden.

Med mye regn blir måsan blaut, mens tørr ved tørke, så turen blir deretter. I sørenden av Fuglevindmåsan er det et kort stykke uten sti som går i et åpent og fint landskap. Etterhvert dukker et dyretråkk som følges til en blåmerket sti som kommer opp gjennom skogen.

Den blåmerkete stien følges over hele åsen i et terreng med mye flott skog og lite hogst. Helt i sør, ned mot Aulifallet åpner skogen seg på grunn av hogst. Skogsveien følges til Lærerinnestien som går i skogen fra Falltjennet. Der er det en demning før stien fortsetter på andre siden.

Mellom Falltjennet og Østre Tresjøen går Lærerinnestien i et lett kupert terreng på sti eller skogsvei. Bruer og klopper er satt opp over bekker og elver, noe Nes Turlag har sørget for med en imponerende innsats. Nes turlag sørger for at alle stiene i Nes kommune er tilgjengelie for alle.

Ved Østre Tresjøene er det flere steder fine sitteplasser med utsikt utover sjøen. På øst og sørsiden troner Tjuvknattene, med den søndre liggende i Aurskog-Høland. Ved Østre Tresjøen er det en flott en hengebru. Derfra går stien mot Follvelseter gjennom en skog som er preget av hogst.

Opp gjennom skogen følges et eldre maskinspor over det meste av åsen. Terrenget er greit å gå i og blåmerket helt fram til Follvelseter. Det siste stykket fram til Follvelseter går det på sti i skogen. Et klebersteinsbrudd er ved Follvelseter og derfra går Klebersteinsleden mot Kjerkehøgda.

Klebersteinsleden følges og siden stien opp til toppen av Kjerkehøgda. Ingen utsikt på Kjerkehøgda, bare et sammenrast utsiktstårn. Fra Kjerkehøgda går to stier til Fjellfoten. Den ene følges ned til skogsveien som går gjennom skogen fra Fjellfoten.

Stien går gjennom et lett terreng med myrer og fin furuskog. Ved Kjerkehøgda ligger myra Glomsen, den ene av to i området. I enden av grusveien fra Fjellfoten går mindre skogsveier andre steder. Turen går videre til den andre myra Glomsen i området. Den ligger øst for Korpåsen.

Opp til Korpåsen er den dårlig til tider gjenvokst sti, så da går turen litt i terrenget utenfor sti til en møter stien som går over Korpåsen. Stie følges i retning Finholtsjøen, men litt nede i lia går stien til Sølvila, som følges fram til Sølvila og videre langs med stien helt ned til Haga skytebane. Turen er lenket til UT-appen.

Turen er 22 kilometer lang i et varierende terreng med bekker, sjøer, myrer og skog.

Kartet viser hvor turen går, med start og stopp ved Haga skytebane.

Klikk på ett av bildene for å åpne fremvisningen.

Beveg en finger over bildet for å vise bildebeskrivelsen.

Hvordan komme seg til Haga skytebane?

Haga skytebane ligger ved Øvre Hagaveg hvor en skogsvei går opp i skogen. Det er noen avgiftsfrie parkeringsplasser der. Buss kjører Øvre Hagaveg til og fra Årnes med flere avganger daglig, også i helgene. Man kan kjøre nærmere Finnholtsjøen, men da er det en bomavgift langs skogsveien.

Flere turer i samme kommune:

Turemner

10 tilfeldige turer

Fjuk skole til Fjuktjern og Hudalen

Turen går en runde fra Fjuk skole til Gjerterudsteinen og Fjuktjern, så ned i Hudalen og tilbake om Fjukgårdene.
Les mer...

Dragsjøhytta til Drognessæter

Turen tar en runde fra Dragsjøhytta om Drognessæter og Fjellfoten.
Les mer...

Rånåsfoss til Bingsfoss langs Glomma

Turen går langs med Glomma fra Rånåsfoss kraftstasjon til Bingsfoss kraftstasjon.
Les mer...

Hauglifjellet og Hellefjellet

Turen over Hauglifjellet og Hellefjellet går i et forholdsvis lett terreng.
Les mer...

Alle bygdeborgene i Skogsbygda

Skogsturen går innom alle bygdeborgene i Skogsbygda på samme tur.
Les mer...

Kristiania i Oslo

En historisk rundtur i området rundt Akershus festning.
Les mer...

Gapahukene ved Dragsjøhytta

Turen går mest i lysløypene ved Dragsjøhytta, men også langs en sti i skogen mellom gapahukene.
Les mer...

Dypdalen

Turen er en runde i Dypdalen i Fet, som er en ravinedal.
Les mer...

Brautersetra til Tjuvknatten og Østre Tresjøen

Turen går på sti fra Brautersetra over Øysjøhøgda til Djuptjenn, Tjuvknatten, Kalvemåsan, Tresjøkalven og Østre Tresjøen.
Les mer...

Låveggsåsen rundt

Turen går en runde rundt Låveggsåsen fra idrettsbanen på Brårud.
Les mer...